smile. why? because you can
Home Theme

spójrz mi w oczy i powiedz co się stało

(Source: nectere-passus, via nie-boli-tak-jak-dawniej)

rozkurwia mnie od srodka gdy pomysle ze wlasnie moze pisac z jakas dziewczyna ktora jest jego przyjaciolka i jest LEPSZA przyjaciolka:)

powiew-wspomnien:

martwe-uczucia:

skąd ja to znam..:)

jakie prawdziwe :>

(Source: chore-melodie, via omg-i-hate-people-blog)

(via pure-dopamine)

Zanim powiesz kocham pomyśl czy potrafisz.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter