smile. why? because you can
Home Theme

(via umrzeszjuzdzis)

idealnie.

(via nie-boli-tak-jak-dawniej)

Chcę oglądać z Tobą mecze i pić zimne piwo, grać w xboxa w samej bieliźnie i jeść fast foody o 3 nad ranem, oglądać z Tobą wszystkie głupkowate komedie, by słyszeć jak słodko się śmiejesz, i straszne horrory by wtulić się w Ciebie i poczuć się bezpieczniej. Chcę spać w Twojej wielkiej koszulce i słuchać z Tobą rapu, pić z Tobą poranne cappucino, zwiedzać z Tobą miasto nocą i kąpać nago w jeziorze. Czekać w samej bieliźnie, aż wrócisz z pracy. Chcę tańczyć z Tobą jak w dirty dancing i całować się w deszczu.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter